Jak budować więź z pracownikiem?
Wyjazdy integracyjne to jedno z narzędzi kreowania dobre wizerunku firmy w oczach nie tylko obecnych pracowników, ale także wysyłanie jasno sformułowanego przekazu. Firma chce być postrzegana jako pracodawca nietuzinkowy, który nie tylko dużo wymaga, ale najlepszych sowicie wynagradza. Popularność stosowania tego narzędzia kreowania wizerunku wynika z jego prostoty i skuteczności. Pracownik, który czuje się doceniany, rzadziej myśli o zmianie pracy. Pracownik czujący więź z firmą, dla której pracuje, może odrzucać oferty innych firm, które mimo faktu, że oferują znacznie lepsze pieniądze, tylko wymagają. Wyjazdy integracyjne, mimo wysokich kosztów organizacji, są niezbędnym elementem w budowaniu trwałości kadrowej i zapobieganiu przepływu najlepszych pracowników do firm konkurencyjnych. Inwestycja w wyjazdy wielokrotnie zwróci się firmie, która jest świadoma wartości swoich najlepszych pracowników. Niektóre firmy w Polsce wciąż głęboko tkwią w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, co odbija się na ich wynikach finansowych.