Rezerwacja auta to dopiero pierwszy krok, którego muszą dokonać osoby planujące wynajem auta. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Warto dokładnie przeanalizować ten dokument, ponieważ to on określa szczegółowe warunki najmu, ceny i sposoby płatności. W umowie wypożyczalnia samochodów Warszawa przedstawia również warunki, które musi spełnić klient. W razie niedotrzymania tych zapisów możemy być narażeni na naliczenie kar umownych, które bywają naprawdę wysokie.
W każdej umowie powinny znaleźć się dane obu stron oraz ich podpisy. W dokumencie nie może również zabraknąć dokładnego terminu trwania umowy. Termin jest bardzo ważny, ponieważ wypożyczalnie za jego przekroczenie naliczają kary.
W umowie najmu konieczne jest określenie przedmiotu zawieranej transakcji. Należy dopilnować, aby w dokumencie został zawarty numer rejestracyjny auta oraz indywidualny numer VIN.
Warto również dokładnie przeanalizować warunki najmu, wysokość i sposób naliczania opłat oraz inne zapisy, które może w umowie zamieścić konkretna wypożyczalnia samochodów.