Opis łowiska

Zbiornik Sobolewo to ok. 50 ha akwen powstały po eksploatacji kruszywa.
Średnia głębokość łowiska to około 6.5 metra, chociaż zdarzają się zagłębienia nawet i na 11 metrów. To właśnie nierówne i urozmaicone dno jest największym atutem Sobolewa.
Północna część zbiornika jest przeznaczona tylko do turystyki i rekreacji.
Zasilają go liczne źródła. Ma piaszczyste i łagodne wzniesienia.
Jego linia brzegowa jest dostępna właściwie na całej długości.
Zbiornik jest systematycznie zarybiany.
Najlepsze łowiska to część północnych brzegów zbiornika.

Ilość stanowisk: Na warunkach PZW

Cena za dobę: Na warunkach PZW

Adres gospodarza: Okręg / Woda PZW: Okręg PZW Białystok

Używanie środków pływających: Tak

Baits.pl