Jednym z obowiązków wychowawcy jest wyjeżdżanie z uczniami na wycieczki szkolne. Jednak za taki wyjazd nauczyciel nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, niezależnie od czasu trwania wycieczki. Dlatego też wychowawcy preferują raczej wycieczki jednodniowe, bez konieczności spędzania nocy z podopiecznymi. Tak naprawdę bowiem to noc jest tym najtrudniejszym momentem w trakcie trwania wycieczki szkolnej. Uczniowie nie śpią, a często zdarza się, że traktują noc jako porę do niczym nieograniczonej zabawy. Nauczyciel wówczas nie może spać, ponieważ gdyby cokolwiek się stało, a on by nie czuwał, zostałby na pewno pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Oczywiście nie każda wycieczka staje się pretekstem do złych zachowań, niemniej należy mieć to na uwadze, przygotowując wyjazd. Dobrze jest na przykład wybrać takie miejsce noclegowe, w którym nie ma balkonów. Bardzo często uczestnicy wycieczki szkolnej próbują właśnie po balkonach przedostawać się z pokoju do pokoju, co jest niebezpieczne.