Turystyka biznesowa powiązana jest jak jej sama nazwa wskazuje z działalnością przedsiębiorczą. Jest to sektor turystyki, który wiąże ze sobą podróże i wykonywanie swojego zawodu. Turystka biznesowa może być podzielona według kilku kryteriów. Wyróżnić możemy na przykład spotkania grupowe takie jak na przykład seminaria, konferencje oraz innego rodzaju zjazdy. Kolejnym podziałem są targi, pokazy typowo branżowe organizowane w celu zaprezentowania swoich produktów szerszej grupie odbiorców. To wreszcie znane niemal każdemu podróże służbowe, czyli różnego typu delegacje. Turystyka biznesowa to bardzo szerokie pojęcie zawierające w sobie jeszcze inne elementy. Tak na przykład do niej zaliczamy turystykę motywacyjną oraz turystykę korporacyjną. Mimo tego, że nie ma ona zasięgu masowego, powoli zwiększają się zyski z jej tytułu. Czyni ona powolną, ale jednocześnie wyważoną ekspansję. Jej cechą charakterystyczną jest specjalizacja. Przede wszystkim przeznaczona jest ona dla ludzi bogatych, dlatego zyski z niej są wysokie. Przeciętny turysta korzystający z niej wydaje na nią znacznie większe pieniądze.