Dla najmłodszych przeznaczone są następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych: edukacyjno – leczniczy, hipoterapeutyczno – rehabilitacyjny, hipoterapeutyczny, integracyjno – rehabilitacyjny, pedagogiczno – logopedyczno – foniatryczny, psychologiczno – logopedyczny, terapii zajęciowej, z programem leczniczo – rehabilitacyjno – edukacyjnym, z programem rehabilitacyjno – leczniczym, z programem rehabilitacyjno – terapeutycznym, z programem terapii logopedycznej, z programem terapii logopedycznej z elementami psychoterapeutycznymi, rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (np. językowe, malarskie, muzyczne). Turnus rehabilitacyjny dla dzieci nad morzem trwa do 2 tygodni i ze względu na tak długi czas odbywania się powinien posiadać program dostosowany do schorzenia przykładowo: Mózgowego Porażenia Dziecięcego, typów uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, wielorakich wad wrodzonych, poważnych uszkodzeń genetycznych, zaburzeń przemiany materii, opóźnienia rozwoju psychoruchowego czy wad postawy i kończyn.