Kasta ( nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza tyle, co ród, rasa) jest to ściśle zamknięta grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna i nie można ?awansować? do kasty wyższej ani przez zasługi ani przez na przykład małżeństwo (kasta jest endogamiczna, a więc małżeństwa zawierane są tylko w obrębie własnej kasty) a jej członkowie są ze sobą powiązani wspólnymi obrzędami, tym samym zawodem i oczywiście religią. W Indiach, mimo prawnego zniesienia systemu kastowego po uzyskaniu przez kraj niepodległości w 1947 roku w dalszym ciągu on obowiązuje i jest podstawową kategorią społeczną. W indyjskim systemie kastowym wyodrębniono ponad 3 tysiące kast i podkast.
Bardzo często nazwa kasty jest zarówno nazwiskiem jak i zajęciem, jakie jest w tej kaście preferowane i tak na przykład Gandhi oznacza sprzedawcę perfum, Dhobi ? pracza, a Diskshitar ? bramina.
W zasadzie system kast nie jest hierarchiczny a podział na kasty lepsze i gorsze wiąże się raczej z pojęciem ?czystości? i ?nieczystości?. Poczucie ?nieczystości? związane jest często z wykonywanym zajęciem, które zmusza do przekraczania różnych tabu. Najbardziej ?nieczyści? są ludzie, którzy mają kontakt z ludzkimi lub zwierzęcymi zwłokami, krwią, ekskrementami (ludzie palący zwłoki, czyściciele latryn, garbarze, rzeźnicy jako najbardziej nieczyści są wykluczeni poza społeczeństwo). Trochę bardziej ?czyści? są szewcy, czy pracze, a reszta zawodów uważana jest za w miarę ?czystych? i dotyczy tylko najbardziej intymnych kontaktów takich jak małżeństwo czy kontakty seksualne oraz kontaktów związanych z posiłkami (podstawową zasadą jest nie przyjmowanie wody i jedzenia od osób z mniej ?czystych? kast.