Rodzaje patentów
Patenty żeglarskie to uprawnienia, które pozwalają na pływanie po wodach morskich i śródlądowych na odpowiedniej klasy sprzęcie. Wyróżnia się różne rodzaje patentów. I tak mamy:

żeglarza jachtowego – uprawnia do prowadzenia jednostek pływających, dokładnie jachtów, po wodach śródlądowych; prowadzenie jachtów żaglowych niezatapialnych, na treningach, biorąc udział w regatach, ale pod nadzorem, po wodach morskich

sternika jachtowego – uprawnienia do prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów o powierzchni pomiarowej żagli nie większej niż 40 m kw. Dotyczy to morskich wód wewnętrznych oraz żeglugi po wodach morskich do 20 m od brzegu.

jachtowego sternika morskiego – uprawnienia na śródlądzie bez jakikolwiek ograniczeń, prowadzenie jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagla nie większej niż 80m kw po wodach morskich.

kapitana jachtowego – uprawnienia do prowadzenia jednostek pływających na śródlądzii i morzu bez ograniczeń

żeglarza lodowego – prowadzenie ślizgów lodowych o powierzchni do 6m kw, jednak pod nadzorem.

sternika lodowego – uprawnienia do prowadzenia ślizgów lodowych bez jakikolwiek ograniczeń w tym względzie.

Akty prawne regulujące żeglugę po wodach śródlądowych:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr115 poz. 1229) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 43)
Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 nr 210 poz. 1786)