Chęć przetrwania, a rozrywka

Chęć oraz zdolność do przetrwania cechowała ludzi od zawsze. Poza bardzo dobrym instynktem oraz zdolnościami samozachowawczymi cechowała oraz cechuje nas ciągle kreatywność. Ludzie pierwotni byli pierwszymi, którzy pokazali, że nie tak łatwo ich pokonać i nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Ludzie pierwotni byli głównie myśliwymi polującymi w większości na duże zwierzęta, ponieważ upolowanie takiego dużego zwierzęcia dawało więcej żywności dzięki czemu można było nakarmić całe plemię do syta. Oczywiście takie polowania niosły ze sobą wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa oraz zagrożenia. Bardzo często zdarzało się, że myśliwi tracili zdrowie, a w najgorszym przypadku płacili najwyższą cenę za próbę zapewnienia pożywienia swoim współplemieńcom. Bardzo często obowiązek ten spoczywał na ramionach męskich członków plemienia i bardzo często śmierć przynajmniej jednej osoby z grupy łowieckiej mógł oznaczać niedobór ludzi do próby kolejnego polowania. Poza łowiectwem ludzie pierwotni zbierali płody leśne, które potem spożywali. Niestety bardzo często było tego zbyt mało, aby wykarmić całe plemię. Jednym z innych sposobów pozyskania pożywienia było łowienie ryb. Czynność ta wymagała co prawda dużo cierpliwości i trochę sprytu. Wędkowanie do dzisiaj jest praktykowane. Uprawiają je miłośnicy oraz amatorzy łowienia ryb. Amatorzy bardzo często poszukują dobrych łowisk, gdzie mogliby oddać się w pełni swoim zainteresowaniom. Bardzo często szukają łowisk w internecie wpisując np. „łowisko karpiowe uroczysko”. Jest to jeden z wielu sposobów na znalezienie dobrego łowiska.