Warto uczyć przestrzegania zasad fair play w sporcie od najmłodszych lat, zaczynając od wieku przedszkolnego i szkolnego. Umiejętność podporządkowania się regułom oraz szacunek dla innych są istotne nie tylko w sporcie, ale także w innych aspektach naszego życia, jak chociażby późniejsza praca zawodowa i konieczność współpracy w zespole. Nabyte umiejętności zaprocentują więc w niedalekiej przyszłości.  Główne zasady fair play opierają się na uczciwości, etyce, lojalności, przestrzeganiu reguł, szacunku dla przeciwnika. Zachowanie tych zasad zabezpiecza nas przez doznaniem kontuzji fizycznych i psychicznych. Młodym sportowcom zasady powinny być przekazywane przez trenerów i wychowawców. Nie powinni oni dopuszczać do jakichkolwiek naruszeń cudzego zdrowia lub mienia, powinni dbać o dobre samopoczucie swoich podopiecznych, uczyć ich samokontroli i panowania nad emocjami. Pozwoli to na ograniczenie agresji w grupie i skupienie się na rywalizacji sportowej opierającej się na sportowych umiejętnościach.