Zawód rezydenta biura podróży to ogromnie interesująca i bardzo dobrze płatna praca, stwarzająca wiele możliwości rozwoju, poznania wielu ciekawych miejsc, a także zdobycia cennych doświadczeń. Niestety bardzo trudno jest zostać rezydentem biura podróży, gdyż agencje turystyczne często stawiają duże wymagania kandydatom ubiegających się o to stanowisko.
Pierwszym i zasadniczym wymogiem jest doskonała znajomość języka obcego, głównie angielskiego. Im więcej języków zna kandydat tym większe ma szanse. Kolejnym krokiem w staraniu się o wymarzony zawód rezydenta jest ukończenie specjalistycznego kursu dla rezydentów biur podróży. Aplikację do biur podróży składać można dopiero po uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
Z całą pewnością o pracę rezydenta powinny starać się te osoby, które lubią podróżować i mieć ciągły kontakt z ludźmi. Rezydent biura podróży powinien też posiadać umiejętność łagodzenia sporów. Praca ta wiąże się z koniecznością długiego przebywania poza domem, ale plusy, jakie wynikają z wykonywania tego zawodu z pewnością przewyższają jego wady.